Logo Mateřská škola pro zrakově postižené
Mozartova 2, Havířov-Město
příspěvková organizace
Fotografie z  naší školkyO nás ... Připravujeme Naše projekty pro děti Forogalerie Dokumentace k činnosti Konatkt

Naši spolupracovníci

MUDr. Michal Šťáva - oční lékař
Jana Jaworková - zdravotní sestra
Celé Česko čte dětem

V pátek 5.12.2014 proběhlo v MŠ poslední čtení v rámci projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“. Po čtyřech měsících, kdy jste v týdenních cyklech doma dětem četli příběhy, jejichž obsah si děti malovali do svých sešitů, se děti seznámily s novými pohádkami a příběhy, naučily se plnit domácí úkoly, nezapomínat pohádkový sešit doma…. Za důležitý přínos tohoto projektu považuji také skutečnost, že se děti sblížily s pohádkovými babičkami a dědečkem. Jejich vzájemná přítomnost byla příjemným zpestřením obyčejných dnů. Jejich povídání byla bezprostřední a otevřená.
S každou činností, které se děti v MŠ věnují se snažím odpovědět si na otázku. Co nového to dětem přineslo? V tomto případě, kromě již zmíněno, si děti procvičovali prodlužování délky soustředění, zapamatování si obsahu, rozšiřovaly slovní zásobu a to jak aktivní tak pasivní. Na příkladech z příběhů a pohádek se učily pěkných vzájemným vztahům, respektu, empatii, podřízení vlastního zájmu ostatním, neodmítnutí pomoci kamarádovi a spoustě dalších potřebných charakterových vlastností a „ctností“, kterými se lidé stávají LIDMI.
Milí rodiče, prarodiče, děkuji, že jste se s dětmi projektu zúčastnili. Vzhledem k zájmu dětí a vstřícnosti některých babiček budeme v roce 2015 myšlenku projektu šířit v MŠ i nadále.

Mgr. Šárka Chobotová – ředitelka školy


Celé Česko čte dětem

15. září se dětem přišli představit 4 „Pohádkové babičky“ a 1 „pohádkový dědeček“ z projektu Celé Česko čte dětem.
Přišli v kostýmech, ve kterých budou děti navštěvovat po dobu celého projektu.

První čtení proběhlo ve 4. zářiovém týdnu při odpoledním odpočinku dětí.
Každý den přicházely pohádkové babičky Anička a Jaruška mezi děti, které se chystaly k odpočinku po obědě s různými pohádkami. V průběhu cca 30 minut babičky přečetly jednu pohádku, popovídaly si s dětmi o pohádce, kterou si s dětmi doma přečetli rodiče předešlý den, odměnily děti pěknou nálepkou a rozdaly další pohádkové listy s pohádkou na doma.

Pohádkové knihy, které děti v rámci projektu dostaly, se v průběhu týdne plnily pohádkovými listy. K našemu překvapení si děti doma s rodiči ke každému příběhu nakreslily svůj originální obrázek. Odměnou za splněný „úkol“ byla nálepka, kterou si děti nalepily do své pohádkové knížky.

Jsme moc rádi, že se do projektu zapojili téměř všichni rodiče.
Těšíme se na další čtení.

WEB sponzored Ing.Štěrba Radomír, Petřvald