Logo Mateřská škola pro zrakově postižené
Mozartova 2, Havířov-Město
příspěvková organizace
Fotografie z naší školkyO nás ... Připravujeme U čeho jste nebyli, informace pro rodiče Forogalerie Dokumentace k činnosti Konatkt

Naši spolupracovníci

MUDr. Michal Šťáva - oční lékař
Jana Jaworková - zdravotní sestra

PLÁN SPOLEČNÝCH AKCÍ PRO RODIČE A DĚTI

V roce 2014/2015 budou společné akce zaměřeny na rozvíjení estetického cítění, vnímání a vyjadřování, na rozvoj představivosti, fantazie, prosociálního chování, interaktivních a komunikativních dovedností, hrubé a jemné motoriky, na environmentální a dopravní výchovu a prevenci sociálně patologických jevů v MŠ


Aktivity s rodiči

Září
 • Informativní schůzka pro rodiče (seznámení s obsahem ŠVP, plán přerušení provozu MŠ, informace o ortoptickém cvičení,…)
 • Brigáda – úprava školní zahrady
 • Zahájení projektu „Celé Česko čte dětem“
 • Vystoupení dětí ve Společenském domě Reneta v rámci III. .ročníku akce Děti samy sobě
Říjen
 • Brigáda – hrabání školní zahrady
Listopad
 • „Hellowenské strašení“ – výroba lampionů a průvod
Prosinec
 • „Vánoční besídka“ (společné posezení u stromečku, připomenutí vánočních tradic, zpěv koled,…)
Leden
 • Beseda o předškolácích „Co by mělo dítě zvládat než půjde do školy“ (problematika školní připravenosti a školní zralosti) pouze pro rodiče)
Duben
 • Velikonoční odpoledne – zdobení kraslic tradičními i netradičními technikami
 • Soutěž „Královna Koloběžka“ výzdoba vlastních koloběžek a tříkolek, jízda slalomem mezi překážkami, závody v rychlosti, koloběžkový průvod
Květen
 • Vystoupení pro maminky (zpěv, tanec, umělecký přednes)
 • „Den pro mého tátu“ – sportovně zaměřené odpoledne pro děti a tatínky
Červen
 • „Rozloučení se školáky“
 • „Sportovní odpoledne“ – oslava dne dětí
Kromě těchto akcí budou v rámci školy probíhat jednou měsíčně společná dopoledne dětí všech oddělení.


Aktivity bez rodičů

 • Divadelní představení „Truhlice plná pohádek“ 5.9.2014 10,30 hod
 • „Děti hrají dětem“ – divadelní, pěvecké nebo taneční představení 2 krát během roku
 • Divadelní představení pro děti „Duo Šamšula“ 2* během roku
 • Angličtina s Hurvínkem – projekt v rámci nového TV pořadu ČT - 1 krát týdně
 • „Krůčky k bezpečí“ – prevence patologických jevů – beseda s policisty
 • „Mikulášská nadílka“, spolupráce se ZŠ Těrlicko
 • Návštěvy solné jeskyně – 2 krát měsíčně v zimním období
 • „Výtvarničení“ v galerii Petra – seznamování s netradičními výtvarnými pracemi a výtvarníky
 • „Vánoční nadílka s panem primátorem“ a dalšími představiteli města
 • Návštěva ZŠ Mládežnická - seznámení předškolních dětí s prostory a povinnostmi v ZŠ
 • „Karneval“ (tanec, soutěžení, zábava)
 • „Setkání s hasiči“ – ukázka práce HZS na školní zahradě
 • Canistherapie, obrana, agility
 • „Pomlázka“ (připomenutí tradic velikonočních svátků)
 • Školní výlet ZOO Ostrava nebo jiná lokalita
 • „Veselé bubnování“ – hra na bonga
 • Poník v MŠ


Dále pružně reagujeme na aktuální dění kolem nás, na náměty dětí a v průběhu školního roku mohou proběhnout i další neplánované projekty a aktivityProjekt „Celé Česko čte dětem“

Během projektu budou mezi děti docházet babičky a dědečkové, kteří jim budou před odpoledním odpočinkem na lehátku předčítat předem zvolené pohádky a budou si s nimi o pohádkách povídat. V rámci projektu, do kterého bychom rádi zapojili i Vás – rodiče, budou děti domů nosit pohádky a příběhy, které byste jim mohli přečíst vy. Více informací o celém projektu se dozvíte z materiálů, které Vám předáme.

Na spolupráci v tomto projektu jsme se dohodli s těmito spolupracovníky:
Bc. Anna Budínská
Alena Petrášová
Karla Bojková
Jaroslav Čihař
Mgr. J. Lalíková

Realizace projektu:
Září - čtvrtý týden
Říjen - třetí týden
Listopad - druhý týden
Prosinec - první týden
WEB sponzored Ing.Štěrba Radomír, Petřvald