Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Naši spolupracovníci

MUDr. Michal Šťáva - oční lékař
Jana Jaworková - zdravotní sestra
ZMĚNA NÁZVU ŠKOLY
Od 1. 9. 2015 změnila naše organizace název. Z Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov -Město, Mozartova 2, příspěvkové organizaci na: Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace.
Změnou názvu vyjadřujeme možnost společného života dětí předškolního věku s různým druhem a stupněm postižení, naši schopnost vychovávat a vzdělávat tyto děti společně – pod jednou střechou, „pod jedním deštníkem….“
Již několik let se v naší MŠ věnujeme nejen dětem se zrakovým postižením, ale i dětem s diagnózou autismus, dětem s mentálním postižením a dětem s kombinovanými vadami. Původní název školy mohl být pro rodiče dětí s jiným, než zrakovým postižením, kteří hledali vhodné předškolní zařízení pro své děti, zavádějící.

Nové webové stránky - www.paraplicko-havirov.cz

ORTOPTICKÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Od školního roku 2015/2016 zrušila NSP Havířov své odloučené ortoptické pracoviště v naší budově. Dlouholetá každodenní spolupráce při péči o zrakově postižené děti je tímto rozhodnutím ukončena. Rodiče zrakově postižených dětí již nebudou moci využívat možnost spojené péče – naší - speciální výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na reedukaci binokulárního vnímání současně s ortoptickou zdravotní péčí. Ortoptická cvičení budou muset absolvovat děti ambulantně, mimo naši budovu.

SEZNAM ALERGENŮ
Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13. 12. 2014.
Z tohoto důvodu i naše mateřská škola začíná od 18.11.2014 uvádět alergeny u jednotlivých pokrmů. Seznam alergenů naleznete na jídelníčku na nástěnce školní jídelny ve vestibulu školy,ale i na našich webových stránkách.
Jednotlivé alergeny jsou očíslovány a uvedeny za pokrmem v jídelním lístku. Bližší informace Vám podá vedoucí školní jídelny.
Lorenzová Marie, vedoucí šk. jídelny a účetní

Naše škola se zapojila do "SOUTĚŽE S PANEM POPELOU". Ve školním roce 2014/2015 opět pokračujeme ve sběrové soutěži. Prosíme všechny děti, rodiče, babičky, tety o pomoc. Sbíráme starý papír, letáky, knihy ( bez vazeb ), časopisy, katalogy.
<<< průběžné výsledky najdete zde >>>


WEB sponzored Ing.Štěrba Radomír, Petřvald